Deve İdrarı ile İlgili Bilimsel Çalışmalar

Bilim, popülizmden uzak oldukça yalın ve tarafsız bir alandır.

Bu yazıyı Hayrullah Taş kardeşimizin web sitesinden alıntılıyorum. Bazı yerlerinde ilave olarak düşüncelerimi de ekleyeceğim. Yazı aslında Belgelerle Gerçek Tarih, Mepa News kaynaklıdır. 
Sevgili okurlar, böyle bir yazıya ön yargılarınızla yanaşmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçi her fikre yaklaşımlarımız ön yargılı olmamalıdır. Daha işin başında böyle şeyde olur mu? diyerek hakikatleri öğrenmekten uzak kalmanız elbette ki ancak size zarar verir. Geniş bir bakışla acaba doğru olabilir mi? diyerek okumalı, incelemeli, araştırmalı ve en nihayet doğru olduğuna inandığımız kendi kararımızı vermeliyiz.
Evet, geçtiğimiz gün ola bir gün de  Prof. Dr. Caner Taslaman’ın “Hadisler İslam’da hüküm çıkarmak için referans kaynağı mıdır, değil midir?” konulu bir televizyon programında Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e deve sidiği içmeyi teklif etmesi bizi pek şaşırtmıştı. İlk bakışta doğruymuş gibi görünse de akademik bir personele hiç yakışmayan sadece showmanlerin yapabileceği basit bir tartışma kazanma yöntemi  seyrettik. Ebubekir Sifil’de bu idrarı içmeyince bazı magazin çevrelerde tartışma da yenik duruma düştüğü ve böylece kendi düşüncesine ters düşerek iddiasını çürüttüğü kanaatine neden oldu.
Hayrullah Taş kardeşiminde belirttiği gibi Ebubekir Sifil, deve idrarının belirli hastalıkların tedavisinde kullanılabildiğini, bu hadisin sahih (doğru-güvenilir) olduğunu ve bu konuda çeşitli bilimsel araştırmaların da bulunduğunu söylemenin yanında cebinden çıkaracağı bir kanser ilacını ‘buyurun kansere şifadır, siz de bunu için’ diyerek sunmuş olsaydı, Taslaman böyle bir teklifi kabul edecek miydi?
Bilim, popülizmden uzak oldukça yalın ve tarafsızdır bir alandır. Nitekim öyle olmasaydı, zehri ile bilinen yılan tıbbın sembolü olmazdı. Yılan zehri, antik çağlardan beri tedavi için kullanılmakta ve yılan, Türkiye’de olduğu gibi dünyanın genelinde sağlık alanını sembolize etmektedir. Buna rağmen herhangi bir insanın ikram edilen yılan zehrini, direkt ‘şifa’ diyerek kendisine enjekte etmesi beklenemez.

Böylelikle deve idrarı da hayvandan saf elde edildiği gibi değil, belirli karışım ve program dahilinde kullanılmaktadır.

Akademik araştırmaların yer aldığı dünyaca ünlü Pubmed ve Sciencedirect gibi makale sitelerinde idrar terapisi ile alakalı çalışmalar bulunmakta ve bu yöntemin belirli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabildiği yer almaktadır.
Bilimsel güvenilirliği kanıtlı, açık tıbbi kaynak dizini olarak bilinen Pubmed ve Sciencedirect sitelerinde yer alan iki çalışma tarafımızca tercüme edilerek sunulmuş olup, diğer verilerde Belgelerle Gerçek Tarih sitesinden faydalandık:
Science Direct’te yer alan bir makaleye göre, bakire deve idrarının Cyp1a1 ekspresyonunu engelleyerek kanserojen kimyasalların vücuttaki etkilerine engel olduğu ortaya çıkarılmıştır. 2011 yılından yapılan bu çalışma[1]deve idrarının TCDD’nin (sigarada da bulunan bir tür kimyasal) neden olduğu toksik etkileri engellediğinin ilk kanıtıdır.
Pubmed’de yer alan diğer bir çalışmada [2], Orta Doğu’da ateş, soğuk algınlığı hatta kanser gibi pek çok hastalığı tedavi edeceğine inanılarak, genelde birkaç damla deve idrarının sütle karıştırılarak veya direkt olarak tüketildiği bilgisine yer verilmiştir. Farelerin kobay olarak kullanıldığı deneyde, belirli dozda deve idrarı verilen deneklerin tümör boyutunda küçülme olduğu gözlemlenmiş ve daha yüksek yoğunlukta deve idrarının kullanılmasının daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.
[Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Deve idrarı direk idrar haliyle kullanılmamakta ve bazı işlemlere tabi tutularak ve bazı katkı malzemeleri ile kullanılabilir hale getirilerek bazı hastalıklar için ilaç olarak kullanılmaktadır.]
İslam dünyasında olduğu kadar tüm Dünya’da da tıp alanında oldukça meşhur ve önemli bilim adamlarından biri olan İbn Sina, hayvan sidiklerinde sağlığa faydalı unsurların bulunduğunu kabul eder ve bunlar arasında sidiği en faydalı olanın, havası enfes olan Arap badiyelerinde otlayan develer olduğunu belirtir.[3]

NASA tarafından yapılan ilgili çalışma “Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi” yani “NASA” dahi idrar hakkında bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiştir. NASA’nın laboratuvar verilerine dayanan raporunda, idrarda faydalı maddelerin de bulunduğu ortaya konmuştur.[4]

Harald W. Tietze’nin ilk baskısı 1996’da yapılan ve “International Bestseller” olan kitabı
Sağlık alanıyla alakalı kaleme aldığı kitaplarla tanınan Harald W. Tietze’nin ilk baskısı 1996’da yapılan ve “International Bestseller” olan yani Dünya çapında en çok satan kitaplar arasına giren “Urine The Holy Water” yani “Kutsal Su Idrar” başlıklı kitabında, idrar tedavisinin faydalarından bahsedilir ve tedavinin en sık uygulandığı ülkenin Almanya olduğu yazar. [5]
Kitabın 44. sayfasında “deve idrarı”nın kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına iyi geldiği yazmaktadır.[6]
Dr. Johann Abele ise 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Almanın şifa bulmak için idrar kullandığını ifade eder.[7]
Birçok makalenin yer aldığı “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitabın ikinci cildinde “Idrar Terapisinin Mucizeleri” başlıklı makalede, Idrar terapisinin soğuk algınlığından kansere ve eklem iltihabından AIDS’e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu yazar.[8]

Dünya Idrar Terapi Konferansı Mayıs 1999’da Almanya’da yapıldı.

Dünya Idrar Terapi Konferansı Mayıs 1999’da Almanya’da yapıldı.
Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesinde, idrar terapisinin bağışıklık sistemini aktive ettiği ve özellikle de alerji, astım, gut, romatizma, kronik ürogenital enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde çok iyi neticeler verdiği belirtilmektedir.[9]

Dr. Johann Abele’nin kitabı

“Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitap

Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesi…
İdrar tedavisinin temel fikri, kendi kök hücrelerini vücudunuza geri göِnderdiğiniz için kendinizi iyileştirmenizdir. Bilim adamları şimdi bu kök hücreleri yeni vücut parçalarının üremesi için kullanıyor.
Aşağıdaki videoda, Japon bilim adamı Dr. Nakao idrarın faydalarını anlatıyor. Ayrıca sohbetin bir yerinde idrarın oluşum sürecini anlatırken, idrarın dışkı gibi kirli olmadığını özellikle vurguluyor.

İdrarın birçok hastalığı tedavi ettiğine dair geniş bir literatür oluşmuştur. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Almanca bir kitap: Carmen Thomas, Ein ganz besonderer Saft, Urin, (Çok Özel bir Su, Idrar), VGS Verlagsgesellschaft, Kِöln 1993. Bu kitap “Çişteki mucize” başlığıyla türkçeye de çevrildi. Leman Çalışkan’ın tercüme ettiği bu kitap, 1995 yılında “Doğan Kitap” tarafından basıldı. Hatta Pakize Suda“Hürriyet”teki köşesinde bir nevi tanıtımını da yaptı. (Bakınız; http://www.hurriyet.com.tr/cisteki-mucize-4828428 )

Almanca bir kitap: Flora Peschek-Bِöhmer, Urin-Therapie – ein Tabu wird gebrochen, Heilerfolge bei vielen Krankheiten und Beschwerden, (Idrar Terapisi-Bir tabu yıkılıyor, Birçok Hastalık ve Rahatsızlıklarda Şifa Başarıları), Heyne Verlag, 1995.

Almanca bir kitap: Angela Martens, Heilsaft Urin – Ein altes Mittel neu entdeckt, (Şifa Suyu Idrar – Yeni keşfedilmiş eski bir ilaç), Weltbild Buchverlag, 1999.

Almanca bir kitap: Gennadi Malachow: Urin-Therapie, (Idrar Terapisi), Verlag Phِönix, 1999.

Ingilizce bir kitap: John W. Armstrong, The Water Of Life: A Treatise on Urine Therapy (Hayat Suyu: Idrar Terapisi üzerine bir Araştırma), Published by True Health Publishing Co. By Health Science Press, Rustington, Sussex, 1948.

Coen van der Kroon, idrar terapisi için bir kılavuz bile neşretti; Coen van der Kroon, The Golden Fountain: The Complete Guide to Urine Therapy (Altın Çeşme: Idrar Terapisi için Tam Kılavuz), Publisher: Amethyst Books, 1995.
KAYNAKLAR:
[1] Camel urine inhibits the cytochrome P450 1a1 gene expression through an AhR-dependent mechanism in Hepa 1c1c7 cell line
Department of Pharmacology, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabi
Abdulqader A.Alhaidera. Mohamed A.M.El Gendyb. Hesham M.Korashyc. Ayman O.S.El-Kadib.
Çalışmanın özeti:
Deve idrarı, Hepa 1c1c7 hücre dizisinde AhR bağımlı bir mekanizma yoluyla sitokrom P450 1a1 gen ekspresyonunu inhibe eder
Çalışmanın Amacı: Deve idrarı içmek birçok kanser vakasının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmakta fakat mekanizması hala net olarak bilinmemekte. Bu yüzden 3 farklı deve(bakire, emziren ve hamile)  idrarı  farede hepatoma (karaciğer kanseri) Hepa 1c1c7 hücre dizisindeki ( karaciğer kanserine neden olduğu bilinen hücre dizisi)  Cyp1a1’i (sitokrom p450 enzimlerinin en önemli bileşenlerinden biri, çevresel kanserojenlere sürekli maruz kalmak, ekstrahepatik dokulardaki CYP1A1 ekspresyon seviyesini, aril hidrokarbon reseptörü (AhR) vasıtasıyla arttırmaktadır. Bir çok kanser oluşum mekanizmasında rol oynamaktadır)  module etmek için incelendi.
Materyal ve Metod:  3 farklı deve idrarı inek idrarıyla PCR kullanılarak karşılaştırdı.
Sonuç: Deve idrarlarının tümü Cyp1a1İn TCDD tarafından ekspresyonunu inhibe etti. (TCDD: 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin : Cyp1a1’i en güçlü indükleyen ve karsinojen olduğu bilinen kimyasal). Önemli olarak;  bakire deve idrarı Cyp1a1 ekspresyonunu engellemekte en yüksek aktiviteyi gösterdi, onu emziren deve idrarı izledi.
Bu çalışma deve idrarının TCDD’nin neden olduğu toksik etkileri engellediğinin ilk kanıtıdır.
Bu etki Ctp1a1  ekspresyonunun Ahr bağımlı bir mekanizmayla hem  transkripsiyonel hem posttranskripsiyonel seviyelerde inhibe edilmesiyle oluşur.​
[2] The Growth Inhibitory Potential and Antimetastatic Effect of Camel Urine on Breast Cancer Cells In Vitro and In Vivo.
Romli F., Abu N., Khorshid FA., Syed Najmuddin SU., Keong YS., Mohamad NE., Hamid M., Alitheen NB., Nik Abd Rahman NM.
Çalışmanın özeti:
Deve idrarının meme kanseri hücreleri üzerinde in vivo ve invitro büyüme önleyici ve antimetastatik etkisi.
Kulağa pek hoş gelmese de deve idrarı uzun yıllardır Orta Doğu’da ateş, soğuk algınlığı hatta kanser gibi pek çok hastalığı tedavi edeceğine inanarak tüketilmekte. Genelde birkaç damla deve idrarı sütle karıştırılarak veya direkt olarak tüketiliyor. Bu çalışma, deve idrarının 4T1 kanser hücre dizisindeki in vitro ve in vivo büyüme potansiyelini ve metastatik kabiliyetini inhibe etme etkilerini incelemeyi amaçlıyor. MTT sonuçlarına göre deve idrarının 4T1 hücre dizisine karşı hücre öldürücü etkisi olduğu ve bunun doz bağımlı olduğu saptandı. Deve idrarının potansiyelini tam olarak anlaşılması için, in vivo çalışmada, 4T1 hücreli aşılanmış farelere, 2 farklı dozda deve idrarı uygulandı. Çalışma sonucunda her iki grupta da kontrol grubuna göre tümör boyutunda küçülme olduğu gözlemlendi. Bunlara ek çeşitli analizlerle de deve idrarının in vivo ortamda 4T1 hücre dizisine karşı metastazı engelleyici etkisi saptandı. Özet olarak deve idrarının antikanser etkisi farklı çalışmalarda da savunulmuştur. in vivo çalışmada daha yoğun deve idrarının kullanılması daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu proje, deve idrarının T41 hücre dizisindeki büyümeyi ve metastazı inhibe etmek için kullandığı mekanizmaları ortaya koymuştur.
[3] Ibn Kayyım, Zadu’l-Mead, cild 4, sayfa 47, 48.
[4] David F. Putnam, Composition and Concentrative Properties of Human Urine, NASA Contractor Report, Temmuz 1971. Rapor için bakınız;
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710023044.pdf
[5] Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), P/L, Australia, sayfa 15.
[6] Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), P/L, Australia, sayfa 44.
[7] Dr. Johann Abele, Die Eigenharnbehandlung-Erfahrungen und Beobachtungen, (Idrar Terapisi-Deneyler ve Gözlemler), Haug-Verlag, 1995.
[8] Dr. B.D. Sharma, Holistic Health Healing & Astrosciences (An International Sourcebook), Holistic Health & Healing in 21st Century, cild 2, B. Jain Publishers: 2003, sayfa 279.
[9] Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesi için bakınız; https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eigenurintherapie.html
Kaynak: Belgelerle Gerçek Tarih, Mepa News

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir