İngilizcede Use To kalıbının kullanımı

“Used to” kalıbı temelde “önceden” veya “eskiden” anlamına geliyor ve önceden yapılan fakat artık yapılmayan eylemleri anlatmak için kullanılıyor. Cümle içerisinde özneye göre (I, he, she, it, you, we, they) değişmiyor.

Birkaç örneğe bakalım;

 • I used to dance every day – Eskiden her gün dans ederdim
 • Mustafa used to call me – Mustafa eskiden beni arardı
 • He used to study for 2 hours every day – Önceden her gün 2 saat boyunca ders çalışırdı
 • She used to go outside – Eskiden dışarı çıkardı

Önemli Not: Used to kalıbıyla olumsuz cümle kurarken veya soru sorarken dikkat etmen gereken önemli bir nokta var. “Did” yardımcı fiili kullanıldığında kalıp “used to“ olarak yazılmak yerine “use to” olarak yazılmalı. Örnek cümlelere bakalım;

 • I didn’t use to play tennis – Ekiden tenis oynamazdım
 • Did you use to go to our school? – Eskiden bizim okulumuza mı giderdin?
 • She didn’t use to speak English – Eskiden İngilizce konuşmazdı
 • Did Mert use to live in Germany? – Mert eskiden Almanya’da mı yaşıyordu?

 

Be used to

“Used to”, be fiili yani am, is, are ile kullanıldığı zaman “alışkın olmak” anlamına geliyor. Örnek cümleler üzerinden gidelim;

 • I am used to the heat – Sıcağa alışkınım
 • She is used to this speed – Bu hıza alışkın
 • Mustafa is used to this level – Mustafa bu seviyeye alışkın
 • I am used to this situation – Bu duruma alışkınım

 

Be used to + fiil + ing

Bu kalıpta, “be used to” kalıbına -ing eki almış fiil ekleniyor ve yapmaya alışkınım anlamına geliyor. Örneklere bakalım.

 • I am used to sleeping 4 hours – 4 saat uyumaya alışkınım
 • She is used to walking – Yürümeye alışkın
 • I’m not used to staying up late – Geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışkın değilim
 • Mert is used to living in cold weather – Mert soğuk havada yaşamaya alışkın

NOT: Bu cümlelerin olumsuz hallerinde veya sorularında “did” yardımcı fiili kullanılmadığı için kalıp “use to” olarak değil, normal şekliyle yani “used to” olarak yazılır.

Yazının başında “be” fiili ile kullanılmayan “used to” nun olumsuz cümlelerinde ve sorularında did yardımcı fiili kullanılıyordu ve kalıp “use to” olarak yazılıyordu. Son iki kullanımda öyle bir durum yok. Birkaç örneğe bakalım.

 • Is she used to writing so fast? – Bu kadar hızlı yazmaya alışkın mı?
 • Are you used to playing games all day? – Butün gün oyun oynamaya alışkın mısın?
 • They aren’t used to driving a truck – Kamyon sürmeye alışkın değiller
 • I’m not used to speaking fast – Hızlı konuşmaya alışkın değilim

Kudret Uğurlu Eminsoy

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir