Hamd, Medh ve Şükür nedir? Farkları nelerdir?

Hamd, medh, şükür nedir?

Hamd, medh (methetmek / övmek), şükretmek kavramlarını burada izah etmek yerinde olur. Bu üç kelime birbirlerine benzese de kapsam olarak farklıdırlar. Yapılan bir iyilik;

– Eğer, bizzat bize yapılmışsa, bu iyiliğe karşılık şükran duymaya ve teşekkür etmeye şükür denir. İnsanlara ve Allah’a yapılır. Türkçe olarak karşılığı “Teşekkür etmek”tir.

– Eğer, bir kişinin sahip olduğu şey o kişinin elinde olmayan, ona verilmiş olan şey ise onu övmeye medh, methetmek denir. İnsanlara yapılması hoş karşılanmaz. Allah’ın da her şeyi yapan olduğu düşünüldüğünde O’na karşı da medh olmaz. Türkçe olarak karşılığı “övgü, övmek”tir.

– Eğer bir kişinin bizzat kendisinin yapmış olduğu bir şey övülüyorsa buna da Hamd denir. Yalnızca Allah’a yapılır. Türkçe olarak karşılığı “ Övgü, övmek”tir. Dolayısıyla her şükür bir hamd’dır ama her hamd bir şükür değildir.

Elhamdulillah ne manaya gelir?

Elhamdu: Hamd, övgü, güzel olarak yapılan bir şeyi övmek, yüceltmek

Li: için, …e,a ait, ..ne, na mahsus, …ındır, …undur

Allah: Allahu Teala’nın ism-i şerifi

Böylece mealen şöyle olur: “Hamd, Allah’a mahsustur.”

1 nci manası: Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah’tır. O halde her ne övülüyorsa, o övüleni de Allah yarattığına göre, o şeye yapılan övgü de Allah’a aittir.

2 nci manası: Allah’ı hamd etmeye yaratılmışların gücü yetmez. O’nu zatına layık hamd etmek ancak Allah’a mahsustur. Biz ise ancak bize öğrettiği ölçüde O’nu hamd edebiliriz. Allah’ı O’na layık hamd edebilen yine kendisidir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir