Rahman Suresi

RAHMAN SURESİ

Resmi Mushaf: 55 / İniş Sırası: 97 / Mekke’de inmiştir. 78 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Rahman,

2. Kur’ân’ı öğretti.

3. İnsanı yarattı.

4. Ona beyanı / açıklamayı / konuşmayı öğretti.

5. Güneş ve ay hesap iledir.

6. Sapsız bitki ve ağaç secde ederler.

7. Ve gökyüzü, onu yükseltti ve mizanı / teraziyi koydu.

8. Mizanda / Tartıda taşkınlık etmeyin!

9. Ölçüyü adaletle yerine getirin ve teraziyi eksiltmeyin / bozmayın!

10. Ve yeryüzü, onu canlılar için alçaltıp koydu.

11. Onda meyveler ve tomurcuklu hurmalar vardır.

12. Ve yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

13. O halde, siz ikiniz, (insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14. İnsanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı.

15. Cinleri ateşten, dumansız yalın olanından yarattı.

16. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17. İki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19. Birbirlerine kavuşmaları üzere iki denizi salıverdi.

20. İkisinin arasında bir perde / bir engel vardır. Sınırı aşamazlar.

21. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22. İkisinden inci ve mercan çıkar.

23. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24. Denizde yüsek dağlar gibi inşa edilmiş akanlar onundur.

25. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26. Onun (yeryüzünün) üzerindeki herkes fanidir / geçicidir.

27. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü bakidir / kalıcıdır.

28. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29. Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her gün (başka) bir iştedir / dilemededir.

30. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31. Ey iki ağırlık, (*) sizin için (hesabınızı görmek için) yakında boş olacağız.

(*) Sekalan, iki ağırlık anlamına gelir ki ayette insanlar ve cinler için kullanılmıştır. Onlara böyle denilmesi yere ağırlık vermelerindendir ya da görüşlerinin ve değerlerinin ağırlığı olmasındandır. Yahut ağır teklif altında kalmalarındandır. (Beydavî tefsiri)

32. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33. Ey cin ve insan topluluğu, eğer göklerin ve yerin çevresinden / sınırlarından / bucaklarından / çaplarından nüfuz etmeye / çıkmaya güç yetirebilirseniz, haydi çıkın! Üstün bir güç / bir ferman olmadan çıkamazsınız.

34. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35. İkinizin üzerine ateşten, yalın bir alev ve kızıl bir duman gönderilir de yardımlaşamazsınız.

36. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37. Gök yarıldığı zaman, erimiş yağ gibi kırmızı bir gül olur,

38. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39. Artık hesap günü, insan ve cin günahından sorulmaz.

40. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41. Suçlular simalarından tanınır da perçemlerden ve ayaklardan tutulur.

42. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44. Onunla kızgın kaynar su arasında dolaşırlar.

45. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46. Rabbinin makamından korkan için iki cennet vardır.

47. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48. İkisinin de çeşit çeşit yeşillikleri, sebzeleri vardır.

49. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50. O ikisinde iki pınar akar.

51. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52. O ikisinde meyvaların hepsinden iki eş vardır.

53. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54. Astarları kalın atlastan döşeklere yaslananlardır. İki cennetin devşirilenleri de yakındır.

55. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56. Onlarda (cennetlerde) bakışı kısaltan kadınlar (*) vardır. Onlara kendilerinden önce bir insan temas etmedi ve bir cin de (temas etmedi).

(*) Bakışları başka yere uzamayan, eşlerinden başkasına bakmayan, gözü dışarda olmayan, gözlerini yalnızca eşlerine dikmiş olan kadınlar

57. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidir.

59. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

61. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62. O ikisinin dûnundan / aşağısından iki cennet daha vardır.

63. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64. İkisi de yemyeşildir.

65. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66. O ikisinde fışkıran iki pınar vardır.

67. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68. İkisinde meyvalar ve hurma ve nar vardır.

69. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70. Onlarda güzel olan hayırlı kadınlar vardır.

71. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72. Çadırlar içine kapanmış huriler.

73. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74. Onlara kendilerinden önce bir insan temas etmedi ve bir cin de (temas etmedi).

75. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76. Yeşil yastıklara ve güzel döşeklere yaslananlardır.

77. O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78. Celâl ve ikram sahibi Rabbinin ismi yücedir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir