Tur Suresi

TUR SURESİ

Resmi Mushaf: 52 / İniş Sırası: 76

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1.Yemin olsun Tûra (Musa’ya Tevrat’ın verildiği Tur Dağı),
2.Satır satır yazılmış Kitap’a (Tevrat)
3.Yayılmış ince deri üzerine
4.Yemin olsun imar edilmiş, mamur eve (Süleyman Mabedi – Mescid-i Aksa),
5.Yemin olsun yükseltilmiş tavana,
6.Yemin olsun doldurulmuş taşkın denize (Firavun’un battığı deniz),
7.Muhakkak ki Rabbinin azabı, kesinlikle vuku bulacaktır.
8.Onun için bir engelleyici yoktur.
9. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır,
10. Ve dağlar yürüdükçe yürür.
11. Artık o gün yalanlayanlar için, yazıklar olsun!
12. Onlar ki bir batağa / batıl işlere dalmış oynarlar,
13. O gün cehennem ateşine itildikçe itilirler.
14. “İşte yalanlıyor olduğunuz ateş, budur.”
15. “Yoksa sihir mi bu yahut siz mi görmüyorsunuz?”
16. Yaslanın / Dalın ona! Artık sabredin veya sabretmeyin! Sizin için birdir. Siz sadece yapıyor olduğunuz şeyin karşılığını alırsınız.”
17. Muhakkak ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetler ve nimetler içindedir.
18. Rablerinin onlara verdiği şey ile sevinçli ve mutlu olanlardır ve Rableri alevli ateşin azabından onları korudu.
19. “Yapmakta olduğunuz şey karşılığında afiyetle yeyin ve için!
20. Sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve biz, onları güzel, iri gözlü hurilerle evlendirdik.
21. Ve iman edenler ve İmanla onlara tabi olan zürriyetleri! Biz onların zürriyyetlerini onlara kattık ve yaptıklarından ve herhangi bir şeyden onları eksiltmedik. Her kişi kazandığı ile bir rehindir.
22. Ve onlara, canlarının çektiğinden et ve meyveler ihsan ettik / sunduk.
23. Orada bir kadehi çekiştirirler. Orada boş söz yoktur ve günaha girme yoktur.
24. Ve çevrelerinde, onlar için genç hizmetkârlar dolaşır. Sanki gerçekten onlar, gizlenmiş inciler.
25. Ve birbirlerine dönüp sorarlar:
26. Dediler ki: “Gerçekten biz daha önce, ailemiz içinde korkardık.”
27. “Ardından Allah bize lütufta bulundu ve bizi kavurucu ateşin azabından korudu.”
28. “Muhakkak ki biz, önceden O’na dua eder idik. Şüphesiz ki O’dur, O’dur cömertçe iyilik eden, rahmeti sınırsız olan.”
29. Artık öğüt ver! Rabbinin nimetiyle sen, bir kâhin değilsin ve bir deli de değilsin.
30. Yoksa “Bir şairdir, biz, şüpheli ecelin / zamanın gelmesini onunla bekliyoruz” mu diyorlar?
31. De ki: “Bekleyin! Doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim.”
32. Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor yahut onlar, azgın bir topluluk mu?
33. Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır, aksine onlar, iman etmiyorlar.
34. Öyleyse, eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler!
35. Yoksa onlar bir şey olmadan mı yaratıldılar yahut yaratıcılar onlar mı?
36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, aksine onlar, yakinen bilmiyorlar.
37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yahut güç ve egemenlik sahipleri onlar mı?
38. Yoksa onlara özgü bir araç / merdiven var da onun içinde mi dinliyorlar? Eğer böyleyse, dinleyenleri açık bir kanıt getirsin!
39. Yoksa kızlar O’na ve oğullar size mi?
40. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır yük altında olanlar mı?
41. Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
42. Yoksa tuzak mı kurmak istiyorlar? Doğrusu inkâr edenler, onlar tuzağa düşenlerdir.
43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir.
44. Gökten düşmekte olan bir parça görseler derler ki: “Üstüste yığılmış bulutlar!”
45. Artık içinde çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak!
46. O gün tuzakları kendilerine hiç bir yarar sağlamaz ve onlar, yardım olunmazlar.
47. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka da azap vardır ve lâkin onların çoğu bilmezler.
48. Rabbinin hükmüne sabret. Kuşkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin ve kalktığında Rabbini hamd ile tespih et!
49. Ve gecenin bir kısmında ve yıldızların çekildiği vakitte de O’nu tespih et!


İniş sırasına göre islam yolu kuran meali ana sayfa

Kudret Uğurlu Eminsoy

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir