SON DAKİKA

Kudret Uğurlu Eminsoy

Süleyman mabedi, Hiram Usta ve İki sütun; Jakin & Boaz

“Süleyman, tunç işçiliği yapmakta olan Hiram’ı Sur’dan getirtti. Hiram sağduyulu, zeki ve bilgili bir insandı. Süleyman’ın yanına geldi ve onun bütün işlerini yaptı.” Krallar Kitabı, 13-14

Süleyman mabedi, Hiram Usta ve İki sütun; Jakin & Boaz
Bu haber 19 Ocak 2018 - 23:29 'de eklendi ve 187 views kez görüntülendi.

Hiram Usta

Konunun hemen başında Süleyman ve Hiram Usta hakkında en yetkin tarihsel kitap olan Krallar Kitabı sayfalarına bakıyoruz. Bu konudaki satırları aşağıya yazdık. Böylece ilginç bir beraberlik başlar.

“Süleyman, tunç işçiliği yapmakta olan Hiram’ı Sur’dan getirtti. Hiram sağduyulu, zeki ve bilgili bir insandı. Süleyman’ın yanına geldi ve onun bütün işlerini yaptı.” Krallar Kitabı, 13-14

Eski metinlerde de bulunabileceği gibi bugün yalnızca “Ağlama Duvarı” dediğimiz bir kısmı kaldığı varsayılan Süleyman mabedinin yapılışı maksadıyla Süleyman komşu ülke olan Sur Krallığından Hiram Usta’yı getirtir. Hiram Usta’nın aslında Sur Kralı olduğu da söylenmektedir. Hiram usta oldukça yetenekli bir inşaat ustası olup geometri alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. Süleyman yapı işlerinin sorumluluğunu ona verir. Böylece Süleyman’ın yapı işlerini yönetmek görevini kendisine vermiş olduğu Adoniram, Adoram ya da Hiram göreve başlar.

O kadar çok işçi çalışmaktaydı ki Hiram işçiler arasında aşağıdan yukarıya tanınmak için parolalar belirlemişti. Nihayet yükselmek isteyen 3 kalfa tarafından parolayı öğrenmek maksadıyla öldürüldüğü söylenir. Hiram’ı gizlice bir dağ başına gömerler ama Süleyman’ın emriyle aranır ve mezarı bulunur. Söylendiğine göre parola ” Yehova” imiş ama sonradan “maşnak” olmuş. Hiram’ın cesedini mabede getirmek için ustalar, cesedin elinden tutunca derisi çürümüş olduğunda soyulur. Usta da ” maşnak ” diye bağırır. Yani maşnak, “Et kemikten ayrılıyor, beden çürümüş” demektir. Sonrasında da büyük bir törenle mabede gömülür. Ustalar ellerine kan bulaşmadığını belirtmek için beyaz eldiven giyer ve beyaz önlük takarlar.

Diyeceğimiz odur ki anlatıla gelen bu hikaye, bu günkü masonların, büyük üstadı ve tarihi simgesel ataları olan Hiram Usta hakkındadır. Masonluğun simgeleri olmuş inşaat ve geometri simgeleri de Hiram Usta’dan kalmadır. O günleri temsil eder. Masonlukta simgeleştirme gizliliğin esasıdır. Teşkilat ketumiyet üzerine kurulmuştur.

Bet Amikdaş

Süleyman Mabedi denilen orjinal adı Bet Amikdaş olan Kutsiyet Evi Yeruşalimde yani Kudüs’te iki kez inşa edilmiş ve yıkılmıştır. İlk Bet Amikdaş, Kral Süleyman tarafından Masonluğun atası sayılan Hiram Usta’ya M.Ö 832 yılında inşa ettirilmiştir. M.Ö 422 yılında da Babil kralı Nabukadnezar tarafından yıkılmıştır.

İkinci kez Bet amikdaş M.Ö 352 yılında Zerubavel, Ezra ve Nehemya tarafından tekrar inşa edilir ama bu kez de Romalılar tarafından M.S 70 yılında yıkılır. General Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu’na bağlı birlikler tarafından 70 yılında tabiri caizse yerle bir edilmiştir.

Günümüz Yahudileri halen o eski mabetten geriye kaldığı iddia edilen ağlama duvarına giderek ibadet etmektedirler. Maşiah geldiği zaman 3 ncü kez ama artık son kez Bet Amikdaş inşa edilecek ve daimi ayakta kalacaktır.

Masonik Sembol Örnekleri

Yukarıda Masonluğun sembollere oldukça yer verilen bir sistem olduğunu yazmıştık. Masonlar için çok büyük önem taşır. Semboller kanalıyla açıkça ifade edilmesi mümkün olmayan pek çok mesaj, gizli bir şekilde anlatılır. Bu bir bakıma, yasadışı örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için geliştirdikleri şifre sistemine benzer. Mason olmayanların farkına dahi varmadığı bir simge, Masonlar için değişik anlamlar taşır.

Bu konuda birkaç sembol örneği verelim.

11

En flaş sembol, 1 Dolar’ın üzerinde bulunan pramit sembolüdür. Yeni Dünya Düzenini sistemini sembolize eder.

13 katlıdır. Kabala’da kutsal bir sayıdır. Alttan yukarıya hiyerarşik sınıfları temsil eder.

MDCCLXXVI ise 1776 yani “İlluminati” örgütünün kuruluş yılıdır.

M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1

En tepede ise tek göz vardır. Bu göz henüz tamamlanamamış tek dünya devletini anlatmaktadır.

Dul Kadının Çocukları

Masonları ifade etmek için kullanılan “Dul Kadının Çocukları” deyimi üzerinde bir çok arastırma yapılmıştır. Ortak fikir, masonluğun temellerinin dayandırıldığı ve Hz. Süleyman mabedini inşa eden Hiram Usta’nın dul bir kadının çocuğu oluşu üzerinde toplanmaktadır. (Çırak, Usta, Kalfa, s.106) Bu deyimin ne manaya geldiğini masonların ağzından ifade etmek için şu örnek yeterli olacaktır. “Dünyada ve Türkiye’de Masonluk ve Masonlar” kitabının yazarı İlhami Soysal’ın “Dul kadının çocuğuna yardım ne demek?” sorusuna ünlü mason Nazif Ekemen şu yanıtı vermiştir:”Bu masonik bir deyimdir. Masonlar her biri teker teker dul kadının çocukları sayılırlar. Dul kadın Üstad Hiram’ın anasıdır. Dolayısıyla, bir masonun yardım dileyen bir başka masona yardım etmesine dul kadının çocuğuna yardım denir. Bu bir zorunluluktur.”

Mabet için duvar ören Hiram usta esasında sadece bir semboldür. Kurulmak istenen tek dünya imparatorluğudur. Merkezi de Süleyman’ın mabedi olacaktır. Kudüs olacaktır. Sistem Firâvun düzeni olup Kabala esaslıdır. Kabala iç yapısı yani kabala sistemi eski Mısır’dan taşınmış tarihi bir hatıradır. Yoksa bunların yahudilikle veya Süleyman diniyle bir alakaları yoktur. İşte size Mısır firavun girdilerinden 2 tanesi daha; Jakin ve Boaz sütunları.

 Jakin & Boaz Nedir?

Süleyman bütün İsrail’in kralıydı. Süleyman kendine, yapımı on üç yıl süren bir saray yaptırdı. Sütunların üzerine koymak için beşer arşın yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı. Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı. Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Jakin, soldakine Boaz adını verdi. (Tevrat – Krallar I. Bap:4-7/ 1,15,20,21)

Yahudi mistizmi Kabala’da Jakin ve Boaz sembolünün sefirot şemasındaki anlamı mason localarındada sembolize edilmektedir. Masonluğun kurucusu Hiram ustanın inşa ettiği Tapınağın sütunları Mason mabedlerinin girişlerinide sembolize etmektedir. Mason mabedlerin girişlerinde sağda Jakin solda Boaz sütunları bulunmaktadır. (Mark Stavish, Freemasonry Rituals and Symbols, Llewellyn Worldwide, p.27)

Mason localarının değişmez dekorlarından biri, locanın girişinde yer alan ikiz sütunlardır. Üzerlerine “Jakin” ve “Boaz” kelimeleri kazınmış olan bu sütunlar, Hz. Süleyman Tapınağı’nın girişinde yer alan iki sütunun taklidi olarak bilinir. Oysa gerçekte bu sembolde de masonların kastı, bir peygamber olan Hz. Süleyman’ı anmak değil, Hz. Süleyman hakkında üretilen iftira yoluyla, ilham aldıkları pagan inançları ifade etmektir. Bu sütunların kökeni de yine Eski Mısır’dır.

Masonlukta Jakin ve Boaz’ın Eski Mısır kaynaklı olduğu şöyle tasvir edilmektedir.

Mısır’da Horus ve Sut göklerin ikiz mimarı ve dayanağı idiler. Hatta Tebai’deki Baccus da öyleydi. Localarımızdaki iki sütun da Eski Mısır kaynaklıdır. Mısır’daki bu sütunların biri güneyde Thebes şehrinde, diğeri kuzeyde Heliopolis’tedir. Mısır’ın baş tanrısı Ptah’a adanmış Amenta isimli tapınağın girişinde Solomon tapınağının girişinde olduğu gibi iki sütun vardı. Güneşle ilgili en eski mitlerde de sonsuzluğun giriş kapısı önünde dikili akıl ve kuvvet isimli iki sütundan bahsedilir.” (Mimar Sinan Dergisi – 1975, Sayi:13, s.4)

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER